TEST – 1 (Sözcükte Anlam – 1)

TEST – 2 (Sözcükte Anlam – 2)

TEST – 3 (Sözcükte Anlam – 3)

TEST – 4 (Sözcükte Anlam – 4)

TEST – 5 (Cümlede Anlam – 1)

TEST – 6 (Cümlede Anlam – 2)

TEST – 7 (Cümlede Anlam – 3)

TEST – 8 (Cümlede Anlam – 4)

TEST – 9 (Cümlede Anlam – 5)

TEST – 10 (Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları – 1)

TEST – 11 (Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları – 2)

TEST – 12 (Paragrafta Anlatım Biçimleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları – 3)

TEST – 13 (Paragrafta Yapı – 1)

TEST – 14 (Paragrafta Yapı – 2)

TEST – 15 (Paragrafta Yapı – 3)

TEST – 16 (Paragrafta Ana Düşünce – Tema – Konu – 1)

TEST – 17 (Paragrafta Ana Düşünce – Tema – Konu – 2)

TEST – 18 (Paragrafta Ana Düşünce – Tema – Konu – 3)

TEST – 19 (Paragrafta Yardımcı Düşünce – 1)

TEST – 20 (Paragrafta Yardımcı Düşünce – 2)

TEST – 21 (Paragrafta Yardımcı Düşünce – 3)

TEST – 22 (Ses Bilgisi – 1)

TEST – 23 (Ses Bilgisi – 2)

TEST – 24 (Yazım Kuralları – 1)

TEST – 25 (Yazım Kuralları – 2)

TEST – 26 (Noktalama İşaretleri – 1)

TEST – 27 (Noktalama İşaretleri – 2)

TEST – 28 (Sözcükte Yapı / Ekler – 1)

TEST – 29 (Sözcükte Yapı / Ekler – 2)

TEST – 30 (İsim (Ad) – 1)

TEST – 31 (İsim (Ad) – 2)

TEST – 32 (Zamir (Adıl) – 1)

TEST – 33 (Zamir (Adıl) – 2)

TEST – 34 (Sıfat (Ön Ad) – 1)

TEST – 35 (Sıfat (Ön Ad) – 2)

TEST – 36 (Zarf (Belirteç) – 1)

TEST ? 37 (Zarf (Belirteç) – 2)

TEST – 38 (Edat-Bağlaç-Ünlem – 1)

TEST – 39 (Edat-Bağlaç-Ünlem – 2)

TEST – 40 (Fiilde Anlam (Kip, Kişi, Yapı) – 1)

TEST – 41 (Fiilde Anlam (Kip, Kişi, Yapı) – 2)

TEST – 42 (Ek Fiil – 1)

TEST – 43 (Ek Fiil – 2)

TEST – 44 (Fiilimsi – 1)

TEST – 45 (Fiilimsi – 2)

TEST – 46 (Fiil Çatısı – 1)

TEST – 47 (Fiil Çatısı – 2)

TEST – 48 (Fiiller / Karma)

TEST – 49 (Cümlenin Ögeleri – 1)

TEST – 50 (Cümlenin Ögeleri – 2)

TEST – 51 (Cümle Türleri – 1)

TEST – 52 (Cümle Türleri – 2)

TEST – 53 (Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları) – 1)

TEST – 54 (Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları) – 2)

TEST – 55 (Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları) – 1)

TEST – 56 (Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları) – 2)