TEST – 1 (Kimya Bilimi)

TEST – 2 (Atom ve Periyodik Sistem – 1)

TEST – 3 (Atom ve Periyodik Sistem – 2)

TEST – 4 (Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 1)

TEST – 5 (Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 2)

TEST – 6 (Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – 3)

TEST – 7 (Maddenin Hâlleri – 1)

TEST – 8 (Maddenin Hâlleri – 2)

TEST – 9 (Karışımlar)

TEST – 10 (Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 1)

TEST – 11 (Asitler, Bazlar ve Tuzlar – 2)

TEST – 12 (Kimya Her Yerde)

TEST – 13 (Modern Atom Teorisi – 1)

TEST – 14 (Modern Atom Teorisi – 2)

TEST – 15 (Gazlar – 1)

TEST – 16 (Gazlar – 2)

TEST – 17 (Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 1)

TEST – 18 (Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 2)

TEST – 19 (Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük – 3)

TEST – 20 (Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 1)

TEST – 21 (Kimyasal Tepkimelerde Enerji – 2)

TEST – 22 (Kimyasal Tepkimelerde Hız – 1)

TEST – 23 (Kimyasal Tepkimelerde Hız – 2)

TEST – 24 (Kimyasal Tepkimelerde Denge – 1)

TEST – 25 (Kimyasal Tepkimelerde Denge – 2)

TEST – 26 (Kimyasal Tepkimelerde Denge – 3)

TEST – 27 (Kimyasal Tepkimelerde Denge – 4)

TEST – 28 (Kimya ve Elektrik – 1)

TEST – 29 (Kimya ve Elektrik – 2)

TEST – 30 (Kimya ve Elektrik – 3)

TEST – 31 (Kimya ve Elektrik – 4)

TEST – 32 (Karbon Kimyasına Giriş – 1)

TEST – 33 (Karbon Kimyasına Giriş – 2)

TEST – 34 (Organik Bileşikler – 1)

TEST – 35 (Organik Bileşikler – 2)

TEST – 36 (Organik Bileşikler – 3)

TEST – 37 (Organik Bileşikler – 4)

TEST – 38 (Organik Bileşikler – 5)

TEST – 39 (Organik Bileşikler – 6)

TEST – 40 (Organik Bileşikler – 7)