TEST – 1 (İnsan, Doğa ve Çevre)

TEST – 2 (Dünya’nın Şekli ve Sonuçları)

TEST – 3 (Dünya’nın Hareketleri ve Sonuçları)

TEST – 4 (Koordinat Sistemi ve Türkiye’nin Konumu)

TEST – 5 (Harita Bilgisi ve İzohipsler)

TEST – 6 (Atmosfer, Hava Durumu, İklim ve Sıcaklık)

TEST – 7 (Basınç ve Rüzgârlar)

TEST – 8 (Nem ve Yağış)

TEST – 9 (Yeryüzündeki İklim Tipleri)

TEST – 10 (Türkiye’nin İklim Özellikleri)

TEST – 11 (Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri ve Türkiye’de Yerleşme)

TEST – 12 (Türkiye’den ve Dünya’dan Bölge Türleri)

TEST – 13 (İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri)

TEST – 14 (Dünyanın Tektonik Oluşumu, Jeolojik Zamanlar ve Kayaçlar)

TEST – 15 (İç Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)

TEST – 16 (Dış Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri – I)

TEST – 17 (Dış Kuvvetler ve Türkiye’deki Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri – II)

TEST – 18 (Yeryüzündeki Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı)

TEST – 19 (Toprak Oluşumu ve Türkiye’nin Toprakları)

TEST – 20 (Yeryüzündeki Bitki Toplulukları ve Türkiye’nin Bitki Örtüsü)

TEST – 21 (Nüfusun Yapısal Özellikleri ve Nüfus Piramitleri)

TEST – 22 (Türkiye’nin Nüfus Özellikleri)

TEST – 23 (Dünya’da ve Türkiye’de Göçler)

TEST – 24 (Ekonomik Faaliyetler)

TEST – 25 (Bölgeler ve Ulaşım)

TEST – 26 (Doğal Afetler, Çevre ve Toplum)

TEST – 27 (Türkiye’de Doğal Afetler)

TEST – 28 (Biyoçeşitlilik ve Madde Döngüsü)

TEST – 29 (Ekstrem Olaylar ve Doğa Olaylarının Geleceği)

TEST – 30 (Nüfus Politikaları, Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları)

TEST – 31 (Türkiye’nin Nüfus Politikaları ve Nüfus Projeksiyonları)

TEST – 32 (Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi)

TEST – 33 (Türkiye’de Arazi Kullanımı)

TEST – 34 (Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık)

TEST – 35 (Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları)

TEST – 36 (Türkiye’de Sanayi)

TEST – 37 (Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi ve Türkiye’de Ticaret)

TEST – 38 (Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Önemi)

TEST – 39 (Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Planları)

TEST – 40 (İlk Kültür Merkezleri ve Medeniyetlerin Merkezi Türkiye)

TEST – 41 (Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Jeopolitiği)

TEST – 42 (Türkiye’nin Uluslararası Örgütlerle İlişkisi)

TEST – 43 (Enerji Taşımacılığı ve Sıcak Çatışma Bölgeleri)

TEST – 44 (Küresel Ticaret ve Turizm)

TEST – 45 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1)

TEST – 46 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2)

TEST – 47 (Doğal Kaynakların Kullanımı, Çevresel Etkileri ve Çevre Sorunları)

TEST – 48 (Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci)