12. Sınıf MEB Coğrafya Testleri

TEST – 1 Doğadaki Ekstrem Olaylar – 1

TEST – 2 Doğadaki Ekstrem Olaylar – 2

TEST – 3 Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi – 1

TEST – 4 Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi – 2

TEST – 5 Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri – 1

TEST – 6 Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri – 2

TEST – 7 Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi – 1

TEST – 8 Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi – 2

TEST – 9 Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması – 1

TEST – 10 Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması – 2

TEST – 11 Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma – 1

TEST – 12 Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma – 2

TEST – 13 Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi – 1

TEST – 14 Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi – 2

TEST – 15 Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi – 1

TEST – 16 Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi – 2

TEST – 17 Türkiye’de İç ve Dış Ticaret – 1

TEST – 18 Türkiye’de İç ve Dış Ticaret – 2

TEST – 19 Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler – 1

TEST – 20 Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler – 2

TEST – 21 Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları – 1

TEST – 22 Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları – 2

TEST – 23 Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri – 1

TEST – 24 Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri – 2

TEST – 25 Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği – 1

TEST – 26 Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği – 2

TEST – 27 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 1

TEST – 28 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 2

TEST – 29 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 3

TEST – 30 Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler – 4

TEST – 31 Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi – 1

TEST – 32 Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi – 2

TEST – 33 Enerji Taşımacılığı – 1

TEST – 34 Enerji Taşımacılığı – 2

TEST – 35 Sıcak Çatışma Bölgeleri – 1

TEST – 36 Sıcak Çatışma Bölgeleri – 2

TEST – 37 Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler – 1

TEST – 38 Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler – 2

TEST – 39 Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci – 1

TEST – 40 Doğal Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci – 2